Bố ơi giúp con :< what -...there (be) around your house?

By Eliza

Bố ơi giúp con :< what .......there (be) around your house?

0 bình luận về “Bố ơi giúp con :< what -...there (be) around your house?”

 1. what ..is/are…..there (be) around your house?

  cái này đáp án có thể là số ít hoặc số nhiều tuỳ vào câu trả lời

  vd: there are three chairs => tobe = are 

       there is a cake => tobe = is

  #TIB

  Trả lời

Viết một bình luận