Bội và ước của các số nguyên là gì Nêu tính chất

Photo of author

By Margaret

Bội và ước của các số nguyên là gì
Nêu tính chất

0 bình luận về “Bội và ước của các số nguyên là gì Nêu tính chất”

 1. Đáp án:

  1. Bội và ước của một số nguyên

  Cho là những số nguyên, $b\neq 0$.  Nếu có số nguyên q sao cho $a=bq$ thì ta nói  chia hết cho b và kí hiệu là  $a\vdots b$.

  Ta còn nói a là một bội của b  b là một ước của 

  Lưu ý: 

  a) Nếu  thì ta còn nói  chia cho  được thương là và viết $q=a:b$.

  b) Số  là bội của mọi số nguyên khác 0.

  c) Số  không phải là ước của bất kì số nguyên nào.

  d) Số   1 là ước của mọi số nguyên.

  e) Nếu  là ước của cả a   c được gọi là một ước chung của   b.

  2. Tính chất

  a) Nếu  chia hết cho   b chia hết cho  thì  chia hết cho .

  $a⋮b$  và $b\vdots c \Rightarrow  a\vdots c.$

  b) Nếu  chia hết cho  thì mọi bội của  cũng chia hết cho b.

  $a\vdots b  \Rightarrow am\vdots b. (m \in Z)$

  c) Nếu  b đều chia hết cho c thì tổng, hiệu của a  b cũng chia hết cho c.

  $a\vdots c\\
  b\vdots c\Rightarrow (a+b)\vdots c\\
  (a-b)\vdots c$

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bội và ước

  Cho a,b là những số nguyên, . Nếu có số nguyên q sao cho  thì ta nói a chia hết cho b và kí hiệu là

  Ta còn nói a là một bội của bb là một ước của

  Tính chất

  a) Nếu a chia hết cho bb chia hết cho c thì a chia hết cho c.

    và b c => a c.

  b) Nếu a chia hết cho b thì mọi bội của a cũng chia hết cho b.

  a b => a.m b. (m∈Z)

  c) Nếu ab đều chia hết cho c thì tổng, hiệu của ab cũng chia hết cho c.

  a c và b  c => (a + b) c và (a – b) c.

Viết một bình luận