c/m: a+b=c c/m:b>a biết a+b+c=8; a+c=5; b+c=7

By Audrey

c/m: a+b=c
c/m:b>a
biết a+b+c=8; a+c=5; b+c=7

0 bình luận về “c/m: a+b=c c/m:b>a biết a+b+c=8; a+c=5; b+c=7”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  vì a+b+c=8

  (=)a+c+b=8

   5+b=8

  b=8-5=3

  vì a+b+c=8

  a+7=8

  a=8-7=1

  vì a+b+c=8

     1+3+c=8

  4+c=8

  8-4=c

  4=c

  a+b=1+3=4=c

  3>1 nên b>a

   

   

   

  Trả lời

Viết một bình luận