c1 : hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp l

Photo of author

By Alexandra

c1 : hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

0 bình luận về “c1 : hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp l”

 1. Các đặc trưng của pháp luật:

  + Tính quy phạm phổ biến

  + Tính quyền lực, bắt buộc chung

  + Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức

  – Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Bởi vì:

  + Nội quy trường học do Bam Giám hiệu nhà trường ban hành, có tính bắt buộc đối với học sinh trong phạm vi nhà trường ấy.

  + Còn điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là sự thỏa thuận cam kết thi hành của những người tự nguyện gia nhập tổ chức Đoàn. Những văn bản này không mang tính quy phạm phổ biến, không mang tính bắt buộc chung và không phải là văn bản quy phạm mang tính quyền lực của nhà nước. Ok nha

 2. Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự chung mang tính bắt buộc chấp hành bằng các biện pháp cưỡng chế,thuyết phục,giáo dục ….

  Lời văn phải chính xác,cụ thể ,dễ hiểu,không đa nghĩa…

  Theo em nội quy nhà trường,điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh không phải văn bản thuộc quy phạm pháp luật

Viết một bình luận