các bạn cho mình biết là : cách nhận biết 1 từ trong tiếng là động từ thì có những đuôi là gì ạ

Photo of author

By aikhanh

các bạn cho mình biết là : cách nhận biết 1 từ trong tiếng là động từ thì có những đuôi là gì ạ

0 bình luận về “các bạn cho mình biết là : cách nhận biết 1 từ trong tiếng là động từ thì có những đuôi là gì ạ”

 1. Tiền tố:

  `->` “en-” : endanger, …

  Hậu tố:

  `->` “-ian” : politician, …

  `->` “-ive” : abusive, …

  `->` “-ify” : intensify, ..

  `->` “-ion” : exhaustion, …

  `->` “-less” : helpless, …

  -HỌC TỐT-

Viết một bình luận