CÁC BẠN GIẢI RA GIÚP MÌNH VỚI Ạ MIK CẢM ƠN Câu 16: Cho 12 gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 ở đk

Photo of author

By Iris

CÁC BẠN GIẢI RA GIÚP MÌNH VỚI Ạ
MIK CẢM ƠN
Câu 16: Cho 12 gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí
H2 ở đktc. Khối lượng của Cu trong hỗn hợp là :
A. 8,0 g B. 5,6 g C. 6,4 g D. 0,8 g
Câu 17: Cho 8 gam hỗn hợp Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít
khí H2 ở đktc. Khối lượng Mg trong hỗn hợp là :
A. 5,6 g B. 2,4 g C. 4,8 g C. 3,2 g
Câu 18: Ngâm một chiếc đinh sắt vào 200mL dung dịch CuSO4 1M, sau khi phản ứng kết
thúc thấy có m g Fe đã tham gia phản ứng. Giá trị của m là :
A. 5,6 g B. 11,2 g C. 6,4 g D. 12,8 g

0 bình luận về “CÁC BẠN GIẢI RA GIÚP MÌNH VỚI Ạ MIK CẢM ƠN Câu 16: Cho 12 gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 ở đk”

 1. Đáp án:

   16/

  nH2=$\frac{2,24}{22,4}$ =0,1

  2nFe=2nH2

  =>nFe=0,1

  mFe=5,6=>mCu=12-5,6=6,4

  =>C

  17/

  nH2=$\frac{4,48}{22,4}$ =0,2

  24nMg+56nFe=8

  2nMg+2nFe=2nH2=0,2.2=0,4

  =>nMg=nFe=0,1

  mMg=0,1.24=2,4g

  =>B

  18/

  200ml=0,2lit

  nCuSO4=0,2.1=0,2mol

  Fe + CuSO4 –> FeSO4 + Cu

  0,2       0,2

  mFe=0,2.56=11,2g

  =>B

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận