Các bạn giúp mình với: Tìm m nguyên để phương trình x^2 + mx + m=0 có nghiệm nguyên

Photo of author

By Reese

Các bạn giúp mình với: Tìm m nguyên để phương trình x^2 + mx + m=0 có nghiệm nguyên
Viết một bình luận