Các pha của quá trình nguyên phân giảm phân đặc điểm chính của từng pha

Photo of author

By Eva

Các pha của quá trình nguyên phân giảm phân đặc điểm chính của từng pha

0 bình luận về “Các pha của quá trình nguyên phân giảm phân đặc điểm chính của từng pha”

 1. Đáp án:

   đây nha bạn ! >>3

  Giải thích các bước giải:

  + G1: Tế bào tổng hợp các chất cần thiết cho sự sinh trưởng.

  + S: Nhân đôi ADN, NST; các NST dính nhau ở tâm động tạo thành NST kép.

  + G2: Tổng hợp các chất cho tế bào.

 2. Khoảng thời gian này được chia làm các pha:

  – Pha G1: tế bào tổng hợp các chất, tổng hợp bào quan và gia tăng về kích thước để tạo thành một tế bào trưởng thành. Đây là thời gian dài nhất.

  – Pha S: là pha nhân đôi ADN. Sau khi tế bào trưởng thành thì nó sẽ chuẩn bị bước vào phân bào, bằng cách nhân đôi ADN, NST.

  – Pha G2: Là pha tổng hợp thoi phân bào và các chất cần thiết cho quá trình phân chia tế bào.

  – Pha M: là pha nguyên phân. Bao gồm 4 kì. Pha này sẽ giúp phân chia đồng đều ADN của tế bào mẹ cho 2 tb con, phân chia bào quan để tạo thành 2 tb hoàn chỉnh và lại tiếp tục bắt đầu một chu trình mới

Viết một bình luận