Các từ phát âm khác trong các từ: A. Like ; B. Kite ; C. Find ; D. Ski

Photo of author

By Reese

Các từ phát âm khác trong các từ: A. Like ; B. Kite ; C. Find ; D. Ski

0 bình luận về “Các từ phát âm khác trong các từ: A. Like ; B. Kite ; C. Find ; D. Ski”

 1. A. Like  (đọc lái theo tiếng việt là lai)

  B.Kite (đọc lái theo tiếng việt là cai)

  C. Find (đọc lái tiếng viết là phai)

  D. Ski (đọc lái tiếng việt là s ki)

    => Chọn D . Ski

   Hok tốt!

   Xin câu trả lời hay nhất!

Viết một bình luận