quãng đường ab dài 35 km . một người đi bộ từ a được 5 km rồi đi ô tô mất 45 phút thì đến b . hỏi ô tô đi với vạn tốc bao nhiêu km /giờ ?

By Clara

quãng đường ab dài 35 km . một người đi bộ từ a được 5 km rồi đi ô tô mất 45 phút thì đến b . hỏi ô tô đi với vạn tốc bao nhiêu km /giờ ?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận