quãng đường ab dài 35 km . một người đi bộ từ a được 5 km rồi đi ô tô mất 45 phút thì đến b . hỏi ô tô đi với vạn tốc bao nhiêu km /giờ ?

Photo of author

By Clara

quãng đường ab dài 35 km . một người đi bộ từ a được 5 km rồi đi ô tô mất 45 phút thì đến b . hỏi ô tô đi với vạn tốc bao nhiêu km /giờ ?
Leave a Comment