Cách nhận biết đại từ dùng để trỏ và để hơi

By Kaylee

Cách nhận biết đại từ dùng để trỏ và để hơi

0 bình luận về “Cách nhận biết đại từ dùng để trỏ và để hơi”

  1. @Meo_

    *** Cách nhận biết đại từ dùng để ” trỏ ” là: đại từ đó để chỉ một sự việc, sự vật ở ngữ cảnh đã nêu trước đó.

    *** Cách nhận biết đại từ dùng để ” hỏi ” là: đại từ đó để hỏi về một sự vật, sự việc và có thể trả lười được cho đại từ đó.

    Trả lời

Viết một bình luận