Cách tìm thời gian 2 xe xuất phát để đến nơi như nhau

By Nevaeh

Cách tìm thời gian 2 xe xuất phát để đến nơi như nhau

0 bình luận về “Cách tìm thời gian 2 xe xuất phát để đến nơi như nhau”

  1. Đáp án: lấy quãng đường đã cho rồi chia cho vận tốc(lưu ý phải đổi ra đơn vị đúng yêu cầu)

    Giải thích các bước giải:

    Trả lời

Viết một bình luận