cấm những ai ko bt lm mà cứ bày đặt lm rồi sai Hãy tự nhận xét bản thân em về những việc đã làm được và chưa làm được để thực hiện tốt quyền và nghĩa

Photo of author

By Josephine

cấm những ai ko bt lm mà cứ bày đặt lm rồi sai
Hãy tự nhận xét bản thân em về những việc đã làm được và chưa làm được để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình? Nêu biện pháp khắc phục những điều chưa tốt?
Leave a Comment