Cần gấp vote 5 sao và ctlhn Cần gấp bài giải chi tiết Cho một tam giac vuông cân có cạnh góc vuông bằng 4. Tính theo cạnh của tam giác diện tích x

Photo of author

By Adeline

Cần gấp vote 5 sao và ctlhn
Cần gấp bài giải chi tiết
Cho một tam giac vuông cân có cạnh góc vuông bằng 4. Tính theo cạnh của tam giác diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón tạo thành khi quay canh goc vuong còn lại quanh góc vuông đó.
Viết một bình luận