Cần gấp vote 5 sao và ctlnh Giải chi tiết giúp mik Cho phương trình x^2 – 2x + 2m – 1=0 (với m là tham số). Tìm m de phương trình có hai nghiệm phân

By Arya

Cần gấp vote 5 sao và ctlnh
Giải chi tiết giúp mik
Cho phương trình x^2 – 2x + 2m – 1=0 (với m là tham số). Tìm m de phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 là độ dài hai cạnh của tam giác vuông có diện tích bằng 7.

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận