câu 1 ; 5,03m3=….m3…dm3 câu 2 đường kính hình tròn có chu vi 15,7 cm là : a.5cm b.6cm c.7cm

By Allison

câu 1 ;
5,03m3=….m3…dm3
câu 2
đường kính hình tròn có chu vi 15,7 cm là :
a.5cm b.6cm c.7cm d.8cm
câu 3
một hình lập phương có diện tích xung quanh là 16 cm2 thì cạnh của hình lập phương là :….
câu 4
một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m , chiều rộng 1,5 m , chiều sâu bằng 4/5 chiều rộng . hiện bể đang chứa 75 %thể tích là nước .
a.thể tích cái bể .
b.chiều cao của mực nước trong bể

0 bình luận về “câu 1 ; 5,03m3=….m3…dm3 câu 2 đường kính hình tròn có chu vi 15,7 cm là : a.5cm b.6cm c.7cm”

 1. Câu 1:’

  5,03m³=5m³030dm³

  Câu 2:

  A

  Câu 3: Một HLP có diện tích xung quanh là 16cm² thì cạnh của HLP là: 16:4:2=2cm.

  Câu 4:

  Chiều sâu là :

  1,5 x 4/5= 1,2 (m)

  a, Thể tích cái bể đó là :

  2 x 1,5 x 1,2 = 3,6 (m3)

  b,Chiều cao mực nước là:

  3,6:100×75=2,5(m)

          Đáp số:2,5m

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

  Trả lời
 2. 1.

  5,03m³= 5m³30dm³

  2.

  Đường kính là:

        15,7÷3,14= 5[cm]

                         Đ/s: A. 5cm

  3.

  Diện tích một mặt đáy là:

            16÷4= 4[cm²]

  Vì 4cm²= 2cm×2cm=> cạnh của hình lập phương là 2cm

                                              Đ/s: 2cm.

  4.

  a.Chiều sâu là:

        1,5×$\frac{4}{5}$= 1,2[m]

  Thể tích bể là:

        1,5×2×1,2= 3,6[m³]

  Đổi: 3,6m³= 3600dm³

  CHiều cao bể là:
          [3600×75÷100]÷2÷1,5= 900[dm]

                                              Đ/s: a. 3,6m³

                                                      b. 900dm.

  Trả lời

Viết một bình luận