Câu 1 Cho biết 36 công nhân lắp một đoạn đê hết 12 ngày. Hỏi cần bao nhiêu công nhân để đắp xong đoạn đường đó trong 8 ngày)? ( năng suất của các công

Photo of author

By Parker

Câu 1
Cho biết 36 công nhân lắp một đoạn đê hết 12 ngày. Hỏi cần bao nhiêu công nhân để đắp xong đoạn đường đó trong 8 ngày)? ( năng suất của các công nhân là như nhau)
Câu 2
Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 40 km/h hết 4 giờ 30 phút. Hỏi chiếc ô tô đó chạy từ A đến B với vận tốc 50 km/h sẽ hết bao nhiêu thời gian?

0 bình luận về “Câu 1 Cho biết 36 công nhân lắp một đoạn đê hết 12 ngày. Hỏi cần bao nhiêu công nhân để đắp xong đoạn đường đó trong 8 ngày)? ( năng suất của các công”

 1. Đáp án:

  CÂU 1:

  Gọi số công nhân cần để đắp xong đoạn đê trong 8 ngày là x (người,x∈N*)

  Vì cùng 1 đoạn đê và năng suất mỗi người là như nhau nên số ngườu và số ngày là 2 đại lượng TLN

  ⇒ 36/x=12/8

  ⇒36/x=8/12

  ⇒8.x=36.12

  ⇒8. x=432

  x=432:8

  x=54

  Vậy cần 54 công nhân để hoàn thành đoạn đê đó trong 8 ngày

  CÂU 2:

  Đổi:4 giờ 30 phút = 4,5giờ
  Quãng đường AB dài là:
      40 × 4,5 = 180 (km)
  Thời gian ô tô chạy với vận tốc 50 km/h đi hết quãng đường là:
      180 : 50 =3,6(giờ)

  Đáp số:  3,6 giờ

  #chucbanluonhoctot

  #xin ctlhn

Viết một bình luận