Câu 1: Có bao nhiêu chính sách về dân số trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2020? Ghi rõ tên các chính sách kèm năm ban hành và nội dung chính

By Remi

Câu 1: Có bao nhiêu chính sách về dân số trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2020? Ghi rõ tên các chính sách kèm năm ban hành và nội dung chính của chính sách đó
Câu 2: Công tác thông tin và tuyên truyền về dân số trên địa bàn quận 9 trong năm 2019-2020 (hình ảnh minh họa, trang web minh họa).
Câu 3: Hãy cho biết, việc UBND TP. HCM cho công ty Pouyuen VN ngừng hoạt động từ 0 giờ ngày 13/4/2020 vì lý do dịch bệnh, có những ảnh hưởng gì đến phương hướng của chính sách giải quyết việc làm?
Giúp em với ạ. Em tra thông tin hai ngày nay rồi nhưng không được

0 bình luận về “Câu 1: Có bao nhiêu chính sách về dân số trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2020? Ghi rõ tên các chính sách kèm năm ban hành và nội dung chính”

Viết một bình luận