Câu 1. Cổng trường mở ra là văn bản của tác giả nào? A. Lý Lan B. Tố Hữu C. Tế Hanh D. Khánh Hoài Câu 2. Cổng trường mở ra là văn bản thuộc thể

Photo of author

By Adalynn

Câu 1. Cổng trường mở ra là văn bản của tác giả nào? A. Lý Lan B. Tố Hữu C. Tế Hanh D. Khánh Hoài Câu 2. Cổng trường mở ra là văn bản thuộc thể loại? A. Tự sự B. Hồi kí C. Tùy bút D. Tiểu thuyết
Câu 3. Trong văn bản Cổng trường mở ra, tâm trạng của người mẹ trước đêm con khai trường thế nào?
A. Vui mừng, lo lắng
B. Trằn trọc không ngủ được, hoài niệm về ngày tựu trường của mình và lo lắng cho tương lai của đứa con
C. Háo hức, mong chờ
D. Mẹ bận dọn dẹp nhà cửa, chẳng nghĩ ngợi gì
Leave a Comment