Câu 1: Đất trồng có nguồn gốc từ đâu? Câu 2: Phân bón có tác dụng gì đối với đất và cây trồng ? Vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót ? Câu

By Josephine

Câu 1: Đất trồng có nguồn gốc từ đâu?
Câu 2: Phân bón có tác dụng gì đối với đất và cây trồng ? Vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót ?
Câu 3: Nêu các nguyên tác phòng trừ sâu bệnh hại ? Tại sao lại lấy nguyên tác ‘ phòng là chính ‘ để phòng trừ sâu bệnh hại?
Câu 5: Trình bày các tiêu chí để đánh giá cây trồng tốt ?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận