Câu 1: Đất trồng có nguồn gốc từ đâu? Câu 2: Phân bón có tác dụng gì đối với đất và cây trồng ? Vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót ? Câu

Photo of author

By Josephine

Câu 1: Đất trồng có nguồn gốc từ đâu?
Câu 2: Phân bón có tác dụng gì đối với đất và cây trồng ? Vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót ?
Câu 3: Nêu các nguyên tác phòng trừ sâu bệnh hại ? Tại sao lại lấy nguyên tác ‘ phòng là chính ‘ để phòng trừ sâu bệnh hại?
Câu 5: Trình bày các tiêu chí để đánh giá cây trồng tốt ?
Leave a Comment