Câu 1: Đất trồng có nguồn gốc từ đâu? Câu 2: Phân bón có tác dụng gì đối với đất và cây trồng ? Vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót ? Câu

Photo of author

By Josephine

Câu 1: Đất trồng có nguồn gốc từ đâu?
Câu 2: Phân bón có tác dụng gì đối với đất và cây trồng ? Vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót ?
Câu 3: Nêu các nguyên tác phòng trừ sâu bệnh hại ? Tại sao lại lấy nguyên tác ‘ phòng là chính ‘ để phòng trừ sâu bệnh hại?
Câu 5: Trình bày các tiêu chí để đánh giá cây trồng tốt ?

0 bình luận về “Câu 1: Đất trồng có nguồn gốc từ đâu? Câu 2: Phân bón có tác dụng gì đối với đất và cây trồng ? Vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót ? Câu”

 1. Đáp án:

  a) từ đá

  b)Phân bón cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng

  vì phân hữu cơ và phân lân khó tan, phải để lâu phân mới ta nên cây ko thể sử dụng ngay. Ta thường dùng phân hữu cơ và phân lân để bón lót

  c)các nguyên tác phòng trừ sâu bệnh hại:

  + Phòng là chính

  + Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để.

  + Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.

  lấy nguyên tác ‘ phòng là chính ‘ để phòng trừ sâu bệnh hại vì:

  + tốn tiền mua thuốc, năng suất cây trồng giảm,…

  + là thuốc độc nên khi dùng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, làm ô nhiễm môi trường

  + người phun thuốc sẽ bị bệnh, sức khỏe yếu,..

  + xử lí chai lọ thuốc, vứt ra ngoài môi trường sẽ ô nhiễm môi trường

  ⇒ vì những lí do trên mà người ta chọn phòng là chính để tránh những tác hại là ô nhiễm môi trường va gây độc hại

  d): các tiêu chí để đánh giá cây trồng tốt là:

  + Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương

  + Có chất lượng tốt

  + Có năng suất cao và ổn định

  + Chống, chịu được sâu, bệnh

 2. Đáp án:

  C1: Đất trồng có nguồn gốc từ đá

  C2: Phân bón cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng

  vì phân hữu cơ và phân lân khó tan, phải để lâu phân mới ta nên cây ko thể sử dụng ngay. Ta thường dùng phân hữu cơ và phân lân để bón lót

  C3: các nguyên tác phòng trừ sâu bệnh hại:

  + Phòng là chính

  + Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để.

  + Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.

  lấy nguyên tác ‘ phòng là chính ‘ để phòng trừ sâu bệnh hại vì:

  + tốn tiền mua thuốc, năng suất cây trồng giảm,…

  + là thuốc độc nên khi dùng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, làm ô nhiễm môi trường

  + người phun thuốc sẽ bị bệnh, sức khỏe yếu,..

  + xử lí chai lọ thuốc, vứt ra ngoài môi trường sẽ ô nhiễm môi trường

  ⇒ vì những lí do trên mà người ta chọn phòng là chính để tránh những tác hại là ô nhiễm môi trường va gây độc hại

  C4: các tiêu chí để đánh giá cây trồng tốt là:

  + Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương

  + Có chất lượng tốt

  + Có năng suất cao và ổn định

  + Chống, chịu được sâu, bệnh

Viết một bình luận