câu 1 : em hãy rút ra đặc điểm chung của phong trào vũ trang chống pháp ở nửa cưới thế kỉ XIX câu 2 : trình bày nội dung của chính sách kinh tế trong

Photo of author

By Reese

câu 1 : em hãy rút ra đặc điểm chung của phong trào vũ trang chống pháp ở nửa cưới thế kỉ XIX
câu 2 : trình bày nội dung của chính sách kinh tế trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân pháp
câu 3 : vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước
== giúp giúp tuần sau thi học kì 2 rồi==

0 bình luận về “câu 1 : em hãy rút ra đặc điểm chung của phong trào vũ trang chống pháp ở nửa cưới thế kỉ XIX câu 2 : trình bày nội dung của chính sách kinh tế trong”

 1. Câu 3 

  Trong bối cảnh nước mất, phải sống trong tủi nhục, các thế hệ người dân Việt Nam thời ấy đều mong muốn đánh đuổi giặc Pháp, giành lại độc lập dân tộc Nguyễn Tất Thành sớm thấu hiểu tình cảnh đất nước và nỗi thống khổ của nhân dân, nên đã sớm có chí đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào.

  Nguyễn Tất Thành khâm phục các cụ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh nhưng không tán thành cách làm của các cụ. Anh nghĩ rằng : Cụ Phan Bội Châu muốn dựa vào Nhật để đánh đuổi giặc Pháp, điểu đó là nguy hiểm. Cụ Phan Châu Trinh yêu cầu người Pháp làm cho nước ta giàu có, văn minh, đó là điều không thể thực hiện được.

  Nguyễn Tất Thành quyết định phải tìm con đường mới để có thể cứu nước, cứu dân.

 2. 3

  -do có nhiều cuộc khởi nghĩa đứng lên nhưng đều thất bại

  -do yêu nước thương dân và khâm phục những anh hùng đã đi trước nhưng không đồng ý với ý tưởng của họ

Viết một bình luận