Câu 1. GV sử dụng PP, KTDH trong video minh hoạ modun 2 mon toan có phù hợp không? Vì sao?

By Melody

Câu 1. GV sử dụng PP, KTDH trong video minh hoạ modun 2 mon toan có phù hợp không? Vì sao?

0 bình luận về “Câu 1. GV sử dụng PP, KTDH trong video minh hoạ modun 2 mon toan có phù hợp không? Vì sao?”

 1. – Phù phù hợp, vì HS được làm việc chủ động, sáng tạo, hợp tác trong nhóm…

  – Vì giáo viên đã giao nhiệm vụ cho học sinh hoc sinh nhận nhiệm vụ tích cực thảo luận đưa ra kết quả và trình bày nội dung kiến thức sau đó làm bài và khám phá nội dung thực tế.

   

  Trả lời
 2. – Phù  hợp, vì HS được làm việc chủ động, sáng tạo, hợp tác trong nhóm…

  – Vì giáo viên đã giao nhiệm vụ cho học sinh hoc sinh nhận nhiệm vụ tích cực thảo luận đưa ra kết quả và trình bày nội dung kiến thức sau đó làm bài và khám phá nội dung thực tế.

   

   

  Trả lời

Viết một bình luận