câu 1: :Hãy cho biết lợi ích của việc ăn sáng. Có nên bỏ bữa ăn sáng không. câu 2: Cho biết hậu quả của thiếu hoặc thừa chất đạm, béo. câu 3: Bản thâ

Photo of author

By Amaya

câu 1: :Hãy cho biết lợi ích của việc ăn sáng. Có nên bỏ bữa ăn sáng không.
câu 2: Cho biết hậu quả của thiếu hoặc thừa chất đạm, béo.
câu 3: Bản thân em có thể làm gì để tăng thu nhập cho gia đình mình. Hãy tính tổng thu nhập của gia đình em.
câu 4: Trình bày các biện pháp tăng thu nhập cho gia đình.
câu 5: Nêu thu nhập của các loại hộ gia đình ở Việt Nam
giúp mình vs sáng mai mình thi r
Leave a Comment