Câu 1: Hãy tính thể tích V, khối lượng m, khối lượng riêng D của một vật rắn biết rằng: khi thả nó vào một bình đầy nước thì khối lượng của cả bình tă

Photo of author

By aikhanh

Câu 1: Hãy tính thể tích V, khối lượng m, khối lượng riêng D của một vật rắn biết rằng: khi thả nó vào một bình đầy nước thì khối lượng của cả bình tăng thêm là m1 = 21,75 gam, còn khi thả nó vào một bình đầy dầu thì khối lượng của cả bình tăng thêm là m2 = 51,75 gam (Trong cả hai trường hợp vật đều chìm hoàn toàn). Cho biết khối lượng riêng của nước là D1= 1g/cm3, của dầu là D2 = 0,9g/cm3.

0 bình luận về “Câu 1: Hãy tính thể tích V, khối lượng m, khối lượng riêng D của một vật rắn biết rằng: khi thả nó vào một bình đầy nước thì khối lượng của cả bình tă”

 1. Gọi m, V, D lần lượt là khối lượng, thể tích, khối lượng riêng của vật. Khi thả vật rắn vào bình đầy nước hoặc bình đầy dầu thì có 1 lượng nước hoặc 1 lượng dầu (có cùng thể tích với vật) tràn ra khỏi bình.

  Độ tăng khối lượng của cả bình trong mỗi trường hợp: 

  m1= m- D1V      (1)

  m2= m- D2V      (2)

  Lấy (2)- (1) ta có:

  m2- m1= V(D1- D2)

  => V= m2- m1/ D1- D2= 300 (cm3)

  Thay giá trị của V= 300cm3 vào (1), ta được:

  m= m1+ D1V321,75 (g)

  Từ công thức D= m/ v, ta có:

  D= m/ v= 321,75/300 ~ 1.07 (g)

 2. Đáp án:

  \[D = 1,115625g/c{m^3}\]

  Giải thích các bước giải:

  Khi thả vào bình nước:

  \[{m_1} = V\left( {D – {D_1}} \right)\]

  Khi thả vào bình dầu:

  \[{m_2} = V\left( {D – {D_2}} \right)\]

  Suy ra:

  \[\dfrac{{{m_1}}}{{{m_1}}} = \dfrac{{D – {D_1}}}{{D – {D_2}}} \Rightarrow \dfrac{{27,75}}{{51,75}} = \dfrac{{D – 1}}{{D – 0,9}} \Rightarrow D = 1,115625g/c{m^3}\]

Viết một bình luận