Câu 1 :Một bể cá ko có nắp làm bằng kính dạng hình hộp chữ nhât có chiều dài 1,6 m , chiều rộng 1,3 m và chiều cao 0,6 m . Hiện tại 2/3 thể tích đã có

Photo of author

By Anna

Câu 1 :Một bể cá ko có nắp làm bằng kính dạng hình hộp chữ nhât có chiều dài 1,6 m , chiều rộng 1,3 m và chiều cao 0,6 m . Hiện tại 2/3 thể tích đã có nước .
a, Tính diện tích kính dùng làm bể
b, Tính số lít nước hiện tại có trong bể .
Câu 2 : Tính nhanh
33 x 76 + 34 x 24
Lưu ý : bài 1 giải ra cho mik
bài 2 thì ghi đầy đủ cách giải ra cho mik nha !

0 bình luận về “Câu 1 :Một bể cá ko có nắp làm bằng kính dạng hình hộp chữ nhât có chiều dài 1,6 m , chiều rộng 1,3 m và chiều cao 0,6 m . Hiện tại 2/3 thể tích đã có”

 1. Câu 1:

  Đổi $1,6\ m = 16\ dm\\1,3\ m=13\  dm\\0,6\ m=6 \ dm$

  a) Diện tích kính dùng để dùng bể là:

  $(16+13) × 2 × 6 + 16 × 13 = 556\ (dm²) $

  b) Số lít hiện trong bể là:

  $16 × 13 × 6 × \dfrac{2}{3} =  832\ (m³) = 832\ (l)$

  Đáp số: $a) 556\ dm²\\ b) 832\ l$

  Câu 2:

  $33 × 76 + 33 × 24$

  $= 33 × (76+24)$

  $= 33 × 100$

  $= 3300$

 2. đổi 1.3m=13dm;1.6m=16dm;0.6m=6dm

  chu vi đáy là:

   13+16=29(dm)

  diện tích đáy là:
  16×13=208(dm$^{2}$)

  diện tích xung quanh là:
  29×6=174($dm^{2}$)

  diện tích kính dùng làm bể là:

  174+208=382($dm^{2}$)

  số nước trong bể là:

  13x16x6=1248($dm^{3}$)

  đổi 1248 $dm^{3}$=1248L

  đáp số diện tích kính dùng làm bể 382 $dm^{2}$

              số lít nước hiện tại có trong bể 1248L

  câu 2 

  33×76+33×24=33x(76+24)=33×100=3300

Viết một bình luận