câu 1: nêu thực trạng nguyên nhân của việc giảm sút tài nguyên ô nhiễm môi trường biển đảo nước ta?

Photo of author

By Rylee

câu 1:
nêu thực trạng nguyên nhân của việc giảm sút tài nguyên ô nhiễm môi trường biển đảo nước ta?

0 bình luận về “câu 1: nêu thực trạng nguyên nhân của việc giảm sút tài nguyên ô nhiễm môi trường biển đảo nước ta?”

 1. * Nguyên nhân của sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển -đảo:

  – Khai thác nguồn lợi thủy sản vượt quá mức độ phục hồi, nhất là thủy sản ven bờ

  – Khai thác bằng cách thức mang tính hủy diệt như sử dụng chất độc, chất nổ, điện …

  – Chưa bảo vệ tốt các diện tích rừng ngập mặn ven biển và các tài nguyên sinh vật khác (các loài lưỡng cư, chim biển, các rạn san hô …) của vùng biển – đảo.

  – Các chất thải từ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp của các khu dân cư, đô thị, các khu công nghiệp, các khu du lịch ở ven biển và trên các đảo.

  – Hoạt động khai thác khoáng sản biển, nhất là khai thác dầu khí.

  – Nạn tràn dầu từ các phương tiện vận tải biển.

  * Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển – đảo dẫn đến những hậu quả sau:

  – Làm suy giảm tính đa dạng sinh vật của nước ta, cạn kiệt tài nguyên.

  – Ảnh hưởng xấu tới việc phát triển tổng hợp kinh tế biển theo hướng bền vững (đặc biệt là phát triển nghề cá, du lịch biển – đảo).
  – Gây khó khăn cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư vùng biển Chúc bn học tốt

 2.  Nguyên nhân làm giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển-đảo:

  -Diện tích rừng ngập mặn giảm do cháy rừng và phá rừng nuôi thủy sản.

  -Đánh bắt hải sản quá mức cho phép vùng biển gần bờ.

  -Môi trường biển-đảo ô nhiễm do thất thoát dầu trong khai thác và vận chuyển

  -Rác thải, nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp.

  -Sự cố rò rỉ dầu do các hoạt động giao thông hàng hải.

Viết một bình luận