Câu 1 -Nêu tổ chức bộ máy nhà nước ,quân đội ,luật pháp thời Lê sơ ? -Nhận xét ,so sánh tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ với các triều đại phong kiế

Photo of author

By Delilah

Câu 1
-Nêu tổ chức bộ máy nhà nước ,quân đội ,luật pháp thời Lê sơ ?
-Nhận xét ,so sánh tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ với các triều đại phong kiến trước đây ?
Câu 2 : Nêu tình hình kinh tế nước ta thời Lê sơ và thời Nguyễn ?

0 bình luận về “Câu 1 -Nêu tổ chức bộ máy nhà nước ,quân đội ,luật pháp thời Lê sơ ? -Nhận xét ,so sánh tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ với các triều đại phong kiế”

 1. Câu 1

  -Trong khoảng 70 năm, nhà Lê củng cố bộ máy chính quyền, ổn định tình hình xã hội, ban hành chính sách luật pháp, phát huy vai trò tích cực của giai cấp phong kiến ở thời kì đang lên.

  Nhà Lê chia cả nước thành 13 đạo. Dưới dạo là phủ, huyện, châu , xã làm cho tổ chức bộ máy nhà nước hoàn chỉnh và tăng cường tính chất tập quyền hơn.

  Nhà vua bỏ các chức tể tướng, cấm quan lại lập quân đội riêng nhằm đề cao uy quyền tuyệt đối của nhà vua

  Nhà nước ban hành bộ luật Hồng Đức nhằm bảo vệ quyền thống trị của nhà nước phong kiến tập quyền, bảo vệ tôn ti trật tự phong kiến.

  Đối với bên ngoài, nhà Lê thi hành chính sách mềm mỏng nhưng kiên quyết góp phần giữ gìn và bảo vệ nền độc lập.

  – Ổn định đời sống trong nước, thu phục lòng dân , đoàn kết nhân dân cả nước, góp phần bảo vệ sự thống trị của nhà nước phong kiến.

  Giữ gìn được quan hệ với các nước láng giềng nhất là với Trung Quốc.

  Câu 2:

  thời lê:

  Trong bối cảnh khó khăn, những tàn dư của ách đô hộ nhà Minh vô cùng nặng nề, nhà nước đã có những chính sách phát triển nông nghiệp như:

  -Cho 25 vạn lính về quê làm ruộng và kêu gọi nhân dân phiêu tán  về quê làm ruộng .
  -Chia ruộng đất theo phép quân điền; đặt cơ quan chuyên trách nông nghiệp như khuyến nông sứ, Hà đê sứ, Đồn điền sứ
  -Ban lệnh cấm giết trâu bò, cấm điều phu vào lúc gặt, cấy .
  Công thương nghiệp

  thời nguyễn:

  * Công thương nghiệp: phát triển.

  – Công nghiệp, thủ công nghiệp:

  + Nhà Nguyễn lập nhiều xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu, khai mỏ…

  + Thủ công nghiệp nhà nước phát triến mạnh và có nhiều thành tựu lớn.

  Đặc biệt là việc đóng thành công chiếc tàu thủy chạy bằng máy bơm nước theo kiểu phương Tây.

  + Thủ công nghiệp nhân dân tiếp tục phát triến nhưng thuế nặng.

  – Thương nghiệp:

  + Đất nước thống nhất thuận lợi cho việc trao đổi buôn hán. Các đô thị. thị tứ phồn thịnh.

  + Thuyền buôn nước ngoài thường xuyên đến buôn hán. Nhà nước cũng có thuyền chở gạo và đường sang các nước xung quanh để trao đôi. Tàu buôn phương Tây cũng đến buôn bán ở các hải cảng Việt Nam nhưng nhà Nguyễn không cho họ mở cửa hàng, họ chỉ được ra vào ở một số cảng quy định.

  chúc cậu học,thi tốt!!!

  cho tớ câu trả lời hay nhất nhé!!!

Viết một bình luận