Câu 1: Phôi của hạt gồm các bộ phận A- Chồi mầm , thân mầm, rễ mầm B- Chồi mầm, lá mầm, rễ mầm C- Lá mầm, rễ mầm, thân mầm D- Thân mầm, rễ mầm, lá mầm

Photo of author

By Emery

Câu 1: Phôi của hạt gồm các bộ phận
A- Chồi mầm , thân mầm, rễ mầm
B- Chồi mầm, lá mầm, rễ mầm
C- Lá mầm, rễ mầm, thân mầm
D- Thân mầm, rễ mầm, lá mầm, chồi mầm
Câu 2 : Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, mẩy, không sứt sẹo và không bị sâu bệnh?
Câu 3: Nói rằng: Hạt lạc gồm ba phần là vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ .Theo em câu nói đó có chính xác không ? Vì sao?
Câu 4: Nêu sự giống và khác nhau của hạt ngô và hạt đỗ ?
Leave a Comment