Cậu 1: Trình bày về nông nghiệp ở đàng trong, đang ngoài? Câu 2: Trình bày sự phát triển của nghề thủ công, buôn bán tự TK XVI-XVII ? Em có nhận xét

By Natalia

Cậu 1: Trình bày về nông nghiệp ở đàng trong, đang ngoài?
Câu 2: Trình bày sự phát triển của nghề thủ công, buôn bán tự TK XVI-XVII ? Em có nhận xét gì về thương nghiệp của thời kì này?
Các bạn giúp mình với nha ????

0 bình luận về “Cậu 1: Trình bày về nông nghiệp ở đàng trong, đang ngoài? Câu 2: Trình bày sự phát triển của nghề thủ công, buôn bán tự TK XVI-XVII ? Em có nhận xét”

 1. 1.

  * Tình hình nông nghiệp:

  – Ruộng đất ở cả hai Đàng mở rộng, nhất là ở Đàng Trong.

  – Thuỷ lợi được củng cố.

  – Giống cây trồng ngày càng phong phú.

  – Kinh nghiệm sản xuất được đúc kết.

  ⇒ Nông nghiệp thời kì này phát triển rõ rệt, đời sống nhân dân được cải thiện nâng cao.

  + Đàng Trong: do lãnh thổ ngày càng mở rộng vào Nam, dân cư ít, điều kiện sản xuất thuận lợi, nông nghiệp trở thành một vựa thóc lớn, giải quyết mâu thuẫn xã hội.

  + Đàng ngoài: Là vùng đất lâu đời đã được khai phá để phát triệt để. Vì vậy nông nghiệp ít có khả năng mở rộng, phát triển.

  2. * thủ công nghiệp

  – Phát triển, phong phú, đa dạng về ngành nghề:

  + Các nghề cổ truyền phát triển: Làm gốm, dệt vải…

  + Nhiều nghề thủ công mới xuất hiện: Làm tranh sơn mài, làm đồng hồ…

  + Số làng nghề thủ công tăng lên.

  + Khai thác mỏ phát triển

  * Sự phát triển của thương nghiệp

  a. Nội thương: phát triển.

  – Hệ thống chợ huyện, chợ làng, chợ phủ phát triển.

  – Buôn bán lớn (buôn chuyến, buôn thuyền) và làng buôn xuất hiện.

  – Buôn bán giữa các vùng miền phát triển hơn trước. Xuất hiện tuyến buôn bán giữa miền xuôi và miền ngược.

  ⇒ Nhìn chung thương nghệp thời kì này có nhiều bước phát triển vượt bậc, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền kinh tế hành hóa, nâng cao đời sống nhân dân.

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm