Câu 1: Ý nghĩa của lực ma sát trong đời sống va kĩ thuật?

Photo of author

By Anna

Câu 1: Ý nghĩa của lực ma sát trong đời sống va kĩ thuật?

0 bình luận về “Câu 1: Ý nghĩa của lực ma sát trong đời sống va kĩ thuật?”

 1. Đáp án:

   -Ý nghĩa của lực ma sát trong đời sống và kĩ thuật là:

  +) Có lợi:

  *Lực ma sát trượt giúp ta viết phấn lên bảng dễ hơn.

  *Lực ma sát giữa mặt răng của ốc và vit có tác dụng ép chặt các vật.

  *Làm rãnh cho ốc thay cho đinh thẳng.

  +)Có hại :

  *Làm mòn dép

  *Lực ma sát trượt cản trở chuyển động của thùng khi ta muốn đẩy thùng

  *Lực ma sát trượt giữa đĩa và xích xe làm mòn đĩa xe và xích,tra dầu để khắc phục

  Giải thích các bước giải:

   Đây đều là kiến thức trong sgk bạn không hiểu đâu có thể dọc lại sách nhé ^^

Viết một bình luận