Câu 2.(1,0 điểm) Điền từ hoặc cụm từthích hợp vào chỗtrống CổLoa là một…(1)-.Ởđây có một lực lượng quân đội lớn gồm bộbinh và thủy binh đ

Photo of author

By Melanie

Câu 2.(1,0 điểm) Điền từ hoặc cụm từthích hợp vào chỗtrống
CổLoa là một…(1)…..Ởđây có một lực lượng quân đội lớn gồm bộbinh và thủy binh được trang bịcác vũkhí bằng…(2)……như giáo, rìu chiến, dao găm và đặc biệt là……(3)…… Các nhà khảo cổđãphát hiện được ởphía nam thành (Cầu Vực) một hốmũi tên đồng gồm hàng vạn chiếc. Đầm Cảlà nơi tập trung các…..(4)…..vừa luyện tập, vừa sẵn sàng chiến đấu.

0 bình luận về “Câu 2.(1,0 điểm) Điền từ hoặc cụm từthích hợp vào chỗtrống CổLoa là một…(1)-.Ởđây có một lực lượng quân đội lớn gồm bộbinh và thủy binh đ”

  1. CổLoa  là  một…(1)quân thành…..Ởđây có một  lực lượng quân đội  lớn  gồm  bộbinh và thủy binh được trang bịcác vũkhí bằng…(2).đồng…..như giáo, rìu chiến, dao găm và đặc  biệt  là…nỏ...(3)…… Các nhà khảo  cổđãphát  hiện được ởphía  nam  thành (Cầu Vực) một hốmũi tên đồng gồm hàng vạn chiếc. Đầm Cảlà nơi tập trung các…thuyền chiến..(4)…..vừa luyện tập, vừa sẵn sàng chiến đấu.

Viết một bình luận