Câu 2: Chiết cành khác giâm cành ở đặc điểm nào? Người ta thường chiết cành đối với những loại cây gì? Câu 3: Hãy cho ví dụ về ghép cây thường được nh

By Kylie

Câu 2: Chiết cành khác giâm cành ở đặc điểm nào? Người ta thường chiết cành đối với những loại cây gì?
Câu 3: Hãy cho ví dụ về ghép cây thường được nhân dân ta thực hiện trong trồng trọt?

0 bình luận về “Câu 2: Chiết cành khác giâm cành ở đặc điểm nào? Người ta thường chiết cành đối với những loại cây gì? Câu 3: Hãy cho ví dụ về ghép cây thường được nh”

 1. Đáp án:

   1

  • Giâm cành là rễ được hình thành sau khi cắm xuống đất.
  • Chiết cành là rễ đã hình thành trên cây mẹ trước khi trồng.
  • Người ta thường chiết cành với những loại cây thân gỗ chậm mọc rễ phụ.
  • Những cây ăn quả thường hay được chiết cành:  Cây quýt, cây cam , cây bưởi, cây vải, cây nhãn, cây ổi, cây hồng xiêm.
  • Người ta thường chiết cành với những loại cây thân gỗ chậm mọc rễ phụ.

   Những cây ăn quả thường hay được chiết cành:  Cây quýt, cây cam , cây bưởi, cây vải, cây nhãn, cây ổi, cây hồng xiêm.

  •  Ghép cây là đem cành hay mắt của cây này ghép lên cây khác cho chúng tiếp tục phát triển. Nhân dân ta thường áp dụng phương pháp này để ghép loại cây này với loại cây khác (như cam với bưởi) hoặc ghép những cây trong cùng một loài với nhau (như táo với táo).

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   Câu 2 

  Giâm cành là rễ được hình thành sau khi cắm xuống đất.

  Chiết cành là rễ đã hình thành trên cây mẹ trước khi trồng.

  * Người ta thường chiết cành với những loại cây thân gỗ chậm mọc rễ phụ.

  * NHững cây ăn quả thường hay được chiết cành:  Cây quýt, cây cam, cây bưởi, cây vải, cây nhãn, cây ổi, cây hồng xiêm

  Câu 3: Ghép cây là đem cành hay mắt của cây này ghép lên cây khác cho chúng tiếp tục phát triển. Nhân dân ta thường áp dụng phương pháp này để ghép loại cây này với loại cây khác (như cam với bưởi) hoặc ghép những cây trong cùng một loài với nhau (như táo với táo).

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận