Câu 2: Khi tăng chiều cao hình hộp chữ nhật lên 3 lần đồng thời tăng cạnh đáy hình đó lên 2 lần. Muốn thể tích của nó không thay đổi thì cạnh đáy còn

By Charlie

Câu 2: Khi tăng chiều cao hình hộp chữ nhật lên 3 lần đồng thời tăng cạnh đáy hình đó lên 2 lần. Muốn thể tích của nó không thay đổi thì cạnh đáy còn lại của hình hộp đó phải thay đổi thể nào?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận