Câu 2: Khi tăng chiều cao hình hộp chữ nhật lên 3 lần đồng thời tăng cạnh đáy hình đó lên 2 lần. Muốn thể tích của nó không thay đổi thì cạnh đáy còn

Photo of author

By Charlie

Câu 2: Khi tăng chiều cao hình hộp chữ nhật lên 3 lần đồng thời tăng cạnh đáy hình đó lên 2 lần. Muốn thể tích của nó không thay đổi thì cạnh đáy còn lại của hình hộp đó phải thay đổi thể nào?
Viết một bình luận