CÂU 2: Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 10km/h. lực kéo của con ngựa là 220N a/ Tính công suất của ngựa? b/ Chứng minh rằng: P = F.V

By Arianna

CÂU 2:
Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 10km/h. lực kéo của con ngựa là
220N
a/ Tính công suất của ngựa?
b/ Chứng minh rằng: P = F.V

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận