Câu 4. Em hãy cho biết nhiệt độ của nước đá đang tan và nhiệt độ của hơi nước đang sôi trong thang nhiệt độ Xen-xi-út.

By Valerie

Câu 4. Em hãy cho biết nhiệt độ của nước đá đang tan và nhiệt độ của hơi nước đang sôi trong thang nhiệt độ Xen-xi-út.

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận