p sơ đò phân chia lớp thú .Nêu đặc điểm chính của nhóm đó

Photo of author

By Lyla

p sơ đò phân chia lớp thú .Nêu đặc điểm chính của nhóm đó

0 bình luận về “p sơ đò phân chia lớp thú .Nêu đặc điểm chính của nhóm đó”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:có 9 bộ lớp thú :

  – bộ thú huyệt

  – bộ thú túi

  – bộ móng guốc

  – bộ linh trưởng

  – bộ dơi

  – bộ cá voi

  – bộ ăn sâu bọ

  – bộ gậm nhấm

  – bộ ăn thịt

       Đặc điểm chính: 

  – là ĐV có xương sống có tổ chức cao nhất

  – có hiện tượng thai sinh, nuôi con bằng sữa

  – có bộ lông mao bao phủ cơ thể

  – tim có 4 ngăn

  – bộ răng phân hóa thành 3 loại: răng cửa, răng hàm, răng nanh

  – là động vật hằng nhiệt.

   

Viết một bình luận