Câu 4: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ ? Câu 5: Những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê Sơ ? Câu 6: Thời Lê Sơ, xã hội có những gi

By Kennedy

Câu 4: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ ?
Câu 5: Những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê Sơ ?
Câu 6: Thời Lê Sơ, xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào? Em có nhận xét gì
về chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì của nhà nước thời Lê Sơ ?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận