Câu 4 viết tiếp vào chỗ chấm c, …………. vì thấy mấy đen đang ùn lên phía chân trời. d, …………… mà vẫn rét cắt da cắt thịt Làm hộ em với

By Adalyn

Câu 4 viết tiếp vào chỗ chấm
c, …………. vì thấy mấy đen đang ùn lên phía chân trời.
d, …………… mà vẫn rét cắt da cắt thịt
Làm hộ em với

0 bình luận về “Câu 4 viết tiếp vào chỗ chấm c, …………. vì thấy mấy đen đang ùn lên phía chân trời. d, …………… mà vẫn rét cắt da cắt thịt Làm hộ em với”

  1. c, …..Chúng tôi đã đi về…….. vì thấy mấy đen đang ùn lên phía chân trời.

    d, ………chúng em đã mặc rất nhiều áo ấm…… mà vẫn rét cắt da cắt thịt

    Trả lời
  2. c ) Chúng em chạy thật nhanh về nhà vì thấy mây đen đang ùn lên phía chân trời

    d) Trời không chỉ không ấm hơn mà vẫn rét cắt da cắt thịt

    Trả lời

Viết một bình luận