Câu 5: Loài thực vật B ra hoa vào mùa hè và không ra hoa vào mùa đông. Khi làm phép thử nhằm giúp cây ra hoa vào mùa đông, người ta đã xử lý cây từ gi

By Camila

Câu 5: Loài thực vật B ra hoa vào mùa hè và không ra hoa vào mùa đông. Khi làm phép thử nhằm giúp cây ra hoa vào mùa đông, người ta đã xử lý cây từ giai đoạn còn non bằng cách ngắt quãng đêm dài nhờ chớp ánh sáng đỏ, chia 1 đêm dài thành 2 đêm ngắn nhưng cây vẫn không ra hoa. a. Hãy đưa ra 2 giả thuyết cho hiện tượng không ra hoa ở loài thực vật B. b. Trình bày 2 thí nghiệm để kiểm chứng 2 giả thuyết đã đưa ra.

0 bình luận về “Câu 5: Loài thực vật B ra hoa vào mùa hè và không ra hoa vào mùa đông. Khi làm phép thử nhằm giúp cây ra hoa vào mùa đông, người ta đã xử lý cây từ gi”

 1. Giải thích các bước giải:

  a.

  Giả thuyết 1: Loài thực vật B nói trên thuộc nhóm cây trung tính, sự ra hoa của cây không phụ thuộc vào độ đải ngày, đêm. Có thể dự đoán cây ra hoa vào mùa hè là do phủ hợp với điều kiện về nhiệt độ, lượng mưa…
  Giả thuyết 2: Loài thực vật B nói trên thuộc nhóm cây ngày dải. Cây không ra hoa vào mùa đông dù
  được kích thích bằng chớp sáng đỏ có thể do liễu lượng ảnh sáng ngất đêm chưa đủ lớn. Để cây ngày dài ra hoa được trong điều kiện ngày ngắn của mùa đông, cần phải ngắt quãng đêm bằng ánh sáng đỏ với liều lượng đủ lớn và đúng thời gian nhạy cảm của cây.
  b. Trình bày 2 thí nghiệm để kiểm chứng 2 giả thuyết đã đưa ra.
  Hai thí nghiệm kiểm chứng
  Chuẩn bị các lô cây thí nghiệm và lô cây đối chứng của loài thực vật B hoàn toàn giống nhau: cùng kiểu gen, trồng trong củng điều kiện về dinh dưỡng…
  Thí nghiệm kiểm chứng cây trung tính: tiền hành vào mùa đông
  + Lô đối chứng: giữ nguyên với điều kiện bình thường của mùa đông
  + Lô thí nghiệm: trồng trong điều kiện có nhiệt độ và độ dài ngày… như của mùa hè.
  Nếu lô cây thí nghiệm ra hoa, còn lô cây đối chứng không ra hoa thì giả thuyết loài thực vật B thuộc nhóm cây trung tính là đúng.
  Thí nghiệm kiểm chứng cây ngày dài: tiền hành vào mùa đông
  + Cả lô đối chứng và lô thí nghiệm đều trồng trong điều kiện bình thường của mùa đông.
  + Lô thí nghiệm: tăng cường chiều ánh sáng đỏ vào ban đêm

  Nếu lô cây thí nghiệm ra hoa, còn lô cây đối chứng không ra hoa thì giả thuyết loài thực vật B thuộc nhóm cây ngày dài là đúng.

  Trả lời

Viết một bình luận