Câu 6: Hiện tượng tỉa cành tự nhiên là A. cành chỉ tập trung ở phần ngọn cây, các cành cây phía dưới sớm bị rụng. B. hiện tượng cây mọc trong rừng có

By Emery

Câu 6: Hiện tượng tỉa cành tự nhiên là
A. cành chỉ tập trung ở phần ngọn cây, các cành cây phía dưới sớm bị rụng.
B. hiện tượng cây mọc trong rừng có tán lá hẹp, ít cành.
C.cây trồng tỉa bớt các cành ở phía dưới.
D. hiện tượng cây mọc trong rừng có thân cao, mọc thẳng.
Câu 7: Lá của cây ưa bóng có đặc điểm gì?
A. Phiến lá hẹp, màu xanh nhạt. B. Phiến lá rộng, màu xanh đậm.
C. Lá bản rộng, xếp xiên. D. Lá bản hẹp, nằm ngang.
Câu 8: Cỏ dại thường mọc lẫn với lúa trên cánh đồng làm cho năng suất lúa bị giảm đi, giữa cỏ dại và lúa có mối quan hệ theo kiểu nào dưới đây:
A. Hội sinh. B. Cạnh tranh C. Cộng sinh. D. Kí sinh.
Câu 9: Nhóm động vật nào sau đây đều không thuộc nhóm động vật biến nhiệt?
A. Mèo, ếch đồng, cá chép, bồ câu. B. Dơi, voi, thằn lằn, cá sấu.
C. Cá voi, cá heo, mèo, bồ câu. D. Giun đất, tôm đồng, rắn hổ mang, cá sấu.
Câu 10: Đặc điểm nào sau đây không có ở quần thể sinh vật mà chỉ có ở quần thể người?
A. Kinh tế – xã hội. B. Tỉ lệ giới tính. C. Thành phần nhóm tuổi. D. Mật độ.
Viết một bình luận