Câu 7: Kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HCl và H2SO4 loãng : A. Fe B. Cu C. Zn D. Al Câu 8: Dãy gồm các kim loại đư

Photo of author

By Quinn

Câu 7: Kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HCl và H2SO4 loãng :
A. Fe B. Cu C. Zn D. Al
Câu 8: Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần về hoạt động hóa học là :
A. Na, Al, Cu, K, Mg. C. Mg, Na, K, Al, Fe
B. Na, K, Mg, Al, Cu. D. K, Na, Mg, Al, Fe
Câu 9: Cho các cặp chất sau :
(1)
(2)Na và Nước
(3)Cu và dung dịch AgNO3
(4)Ag và dung dịch Cu(NO3)2
(5)Al và dung dịch NaCl
(6)Zn và dung dịch FeCl2
(7)Fe và dung dịch HCl
Các cặp có xảy ra phản ứng hóa học với nhau là:
A. 1,3,4,6 B. 1,3,5,6 C. 2,3,4,6 D. 1,2,5,6
Câu 10: Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?
A. K, Mg, Cu, Al, Zn C. Cu, Zn, Al, Mg, K
B. Cu, K, Mg, Al, Zn D. Mg, Cu, K, Al, Zn

0 bình luận về “Câu 7: Kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HCl và H2SO4 loãng : A. Fe B. Cu C. Zn D. Al Câu 8: Dãy gồm các kim loại đư”

 1. Đáp án: 7)b

  8)d

  9)câu này hình như sai đáp án nên mình k chọn dc(mình nghĩ phản ứng có xảy ra là đúng là 2,3,6,7)

  10)c

   

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận