Câu 8:điền từ thích hợp vào chỗ trống : Cuộc ném bom hủy diệt trong 12 ngày đêm ở — từ ngày-… đến ngày… bằng máy bay-. bị đập tan …

By Liliana

Câu 8:điền từ thích hợp vào chỗ trống :
Cuộc ném bom hủy diệt trong 12 ngày đêm ở …….. từ ngày……. đến ngày… bằng máy bay….. bị đập tan ….máy bay hiện đại trong đó ….
máy bay b52 bị bắn rơi trên bầu trời………
Câu 9: vì sao Mỹ phải ký hiệp định Pa-ri?
Câu 10: hãy viết những cảm nghĩ của em về Bác Hồ??

0 bình luận về “Câu 8:điền từ thích hợp vào chỗ trống : Cuộc ném bom hủy diệt trong 12 ngày đêm ở — từ ngày-… đến ngày… bằng máy bay-. bị đập tan …”

 1. Câu 1:

  Cuộc ném bom hủy diệt trong 12 ngày đêm ở miền Bắc từ ngày 18 đến ngày 29/12/1972 bằng máy bay B.52 bị đập tan 81 máy bay hiện đại của Mĩ trong đó có 34 máy bay B.52 bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội.

  Câu 2:

  Mĩ phải kí hiệp định Paris vì:

  Mĩ thất bại nặng nề trên chiến trường 2 miền Nam; Bắc.

  Nhân dân Mĩ và nhân dân cả thế giới phản đối chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam.

  Câu 3:

  Nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân thế giới yêu mến và khâm phục, còn kẻ thù cũng phải nghiêng mình kính nể bởi Bác Hồ là hiện thân sinh động nhất của truyền thống anh hùng bất khuất chống ngoại xâm. Căm thù chiến tranh, yêu mến hòa bình, nỗ lực cống hiến cho một nền hòa bình, thịnh vượng của toàn nhân loại, những điều đó đã tạo nên sức cảm hóa, thuyết phục lớn lao của Bác. Bác Hồ đã được Hội đồng hòa bình thế giới phong cho danh hiệu cao quý là Chiến sĩ hòa bình, là Danh nhân văn hóa của nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đem lại vinh quang cho đất nước Việt Nam dân tộc Việt Nam. Các thế hệ tiếp nối đã đi theo con đường cách mạng đúng đắn mà Bác đã dẫn đường chỉ lối, biến khát khao cháy bỏng của Người thành hiện thực: giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh để sánh vai với các cường quốc khắp năm châu.

  Trả lời
 2. Câu 8

  Cuộc ném bôm hủy diệt trong 12 ngày đêm ở miền Bắc từ ngày 18 đến ngày 29/12/1972 bằng máy bay B.52 bị đập tan 81 máy bay hiện đại của Mĩ trong đó có 34 máy bay B.52 bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội

  Câu 9

  vì:

  Mĩ thất bại nặng nề trên chiến trường 2 miền Nam;Bắc

  Nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới phẩn đối chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam

  Câu 10

  Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 và mất vào ngày 2/9/1969, tên thật là Nguyễn Tất Thành .Đây cũng chính là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta .Bác là nhà cách mạng và cũng là người sáng lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam trong đấu tranh dành độc lập cho Việt Nam trong thế kỉ XX.Người là vị cha kính yêu của dân tộc, hình ảnh của ông được nhiều người ngương mộ và yêu mến

                         ——Chúc bạn thi tốt—–

  Trả lời

Viết một bình luận