Câu hỏi: Nêu các điểm chính của kế hoạch Đơ lát đơ tát xi nhi của Pháp? Tại sao Mĩ lại viện trợ cho Pháp ngày càng tăng từ năm 1950? Giúp em với ạ

By Remi

Câu hỏi: Nêu các điểm chính của kế hoạch Đơ lát đơ tát xi nhi của Pháp? Tại sao Mĩ lại viện trợ cho Pháp ngày càng tăng từ năm 1950?
Giúp em với ạ

0 bình luận về “Câu hỏi: Nêu các điểm chính của kế hoạch Đơ lát đơ tát xi nhi của Pháp? Tại sao Mĩ lại viện trợ cho Pháp ngày càng tăng từ năm 1950? Giúp em với ạ”

 1.  Năm 1954, trên đại ngàn Tây Bắc của đất nước, quân và dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạp bằng mọi khó khăn thử thách, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp và can thiệp của đế quốc Mỹ, dựng lên mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc, đồng thời làm “chấn động địa cầu”, tác động mạnh đến phong trào đầu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

  Trả lời
 2. Dựa vào viện trợ của Mĩ, cuối năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi, mong muốn kết thúc chiến tranh. Kế hoạch gồm 4 điểm chính :

  – Gấp rút tập trung quân Âu – Phi nhằm xây dựng một lực lượng cơ động chiến lược mạnh, đồng thời ra sức phát triển ngụy quân để xây dựng “quân đội quốc gia”.

  – Xây dựng phòng tuyến công sự xi măng cốt sắt (boong ke), thành lập “vành đai trắng” bao quanh trung du và đồng bằng Bắc Bộ nhằm ngăn chặn chủ lực của ta và kiểm soát biệc ta đưa nhân tài, vật lực ra vùng tự do.

  – Tiến hành “chiến tranh tổng lực”, bình định vùng tạm chiến, vơ vét sức người, sức của của nhân dân ta để tăng cường lực lượng của chúng.

  – Đánh phá hậu phương của ta bằng biệt kích, thổ phỉ, gián điệp; kết hợp oanh tạc bằng phi pháo với chiến tranh tâm lí và chiến tranh kinh tế.

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm