Câu nào khuyên chúng ta nên chăm chỉ, tiết kiệm từ những thứ nhỏ bé? A. Tay làm hàm nhai B. Nặng nhặt chặt bị C. Khỏe như voi D. Cả 3 đáp án

By Kinsley

Câu nào khuyên chúng ta nên chăm chỉ, tiết kiệm từ những thứ nhỏ bé?
A. Tay làm hàm nhai
B. Nặng nhặt chặt bị
C. Khỏe như voi
D. Cả 3 đáp án

0 bình luận về “Câu nào khuyên chúng ta nên chăm chỉ, tiết kiệm từ những thứ nhỏ bé? A. Tay làm hàm nhai B. Nặng nhặt chặt bị C. Khỏe như voi D. Cả 3 đáp án”

 1. Câu nào khuyên chúng ta nên chăm chỉ, tiết kiệm từ những thứ nhỏ bé?

  A. Tay làm hàm nhai

  B. Nặng nhặt chặt bị

  C. Khỏe như voi

  D. Cả 3 đáp án

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm