Cây hồng xiêm là cây mấy lá mầm? Mít là cây mấy lá mầm? Vú sữa là cây mấy lá mầm? Vối là cây mấy lá mầm? Sung là cây mấy lá mầm? Ổi là cây mấy lá mầm

Photo of author

By Adalyn

Cây hồng xiêm là cây mấy lá mầm?
Mít là cây mấy lá mầm?
Vú sữa là cây mấy lá mầm?
Vối là cây mấy lá mầm?
Sung là cây mấy lá mầm?
Ổi là cây mấy lá mầm?
Nhãn là cây mấy lá mầm?
Lạc tiên là cây mấy lá mầm?
Hoa nhài là cây mấy lá mầm?
Đinh lăng là cây mấy lá mầm?
Giúp~~~

0 bình luận về “Cây hồng xiêm là cây mấy lá mầm? Mít là cây mấy lá mầm? Vú sữa là cây mấy lá mầm? Vối là cây mấy lá mầm? Sung là cây mấy lá mầm? Ổi là cây mấy lá mầm”

 1. Cây hồng xiêm là cây mấy lá mầm?

  Mít là cây mấy lá mầm?

  Vú sữa là cây mấy lá mầm?

  Vối là cây mấy lá mầm?

  Sung là cây mấy lá mầm?

  Ổi là cây mấy lá mầm?

  Nhãn là cây mấy lá mầm?

  Lạc tiên là cây mấy lá mầm?

  Hoa nhài là cây mấy lá mầm?

  Đinh lăng là cây mấy lá mầm?

  Cây 2 lá mầm.

   

 2. Đáp án:tất cả là cây 2 lá mầm

   

  Giải thích các bước giải:

   Cây Hồng xiêm ,Mít,Vú sữa,Vối,Sung,Ổi,Nhãn,Lạc tiên ,Nhài ,Đinh lăng đều là cây 2 lá mầm

Viết một bình luận