Chất trong vị ngọt mùi hương Lặng thầm thay những con đường ong bay Trải qua mưa nắng vơi đầy Men trời đất đủ làm say đất trời Bầy ong giữ hộ cho ngườ

Photo of author

By Bella

Chất trong vị ngọt mùi hương
Lặng thầm thay những con đường ong bay
Trải qua mưa nắng vơi đầy
Men trời đất đủ làm say đất trời
Bầy ong giữ hộ cho người
Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày.
Em hiểu nội dung đoạn thơ trên nói gì? Hai dòng thơ cuối đã giúp em cảm nhận ý nghĩa gì đẹp đẽ và sâu sắc.
Leave a Comment