Châu Phi có địa hình như thế nào ?

Photo of author

By Reagan

Châu Phi có địa hình như thế nào ?

0 bình luận về “Châu Phi có địa hình như thế nào ?”

  1. Địa hình châu Phi khá đơn giản. Có thể coi toàn bộ lục địa là một khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750 m; trên đó chủ yếu là các sơn nguyên các bồn địa thấp. Phần đông của lục địa được nâng lên mạnh, nền đá bị nứt vỡ và đổ sụp, tạo thành nhiều thung lũng sâu, nhiều hồ hẹp và dài. Châu Phi có rất ít núi cao và đồng bằng thấp.

Viết một bình luận