Mục tiêu của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn Kết quả ý nghĩa của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn

By Ayla

Mục tiêu của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn
Kết quả ý nghĩa của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn

0 bình luận về “Mục tiêu của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn Kết quả ý nghĩa của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn”

 1. Phong trào nông dân Nghĩa Hòa Đoàn

  1. Mục tiêu: chống đế quốc.

  2. Kết quả, ý nghĩa: thất bại vì thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí, bị triều đình phản bội, bắt tay với đế quốc để đàn áp phong trào.

  Trả lời
 2. 1> Mục tiêu:

  Là phong trào nông dân chống đế quốc nhằm dành lại độc lập dân tộc

  2> Kết quả:

  Nghĩa hòa đoàn đã chiến đấu chống xâm lăng nhưng cuối cùng cũng bị thất bại vì thiếu sự lãnh đạo thống nhất và thiếu vũ khí.

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm