Chị T điều khiển xe máy tham gia giao thông trên đường, do bất cẩn nên khi chuyển hướng rẽ chị đã quên không xin nhan, rẽ được một đoạn ngắn chị T bị

Photo of author

By Katherine

Chị T điều khiển xe máy tham gia giao thông trên đường, do bất cẩn nên khi chuyển hướng rẽ chị đã quên không xin nhan, rẽ được một đoạn ngắn chị T bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và xuất trình các loại giấy tờ theo quy định. Chị T đã quên không mang Giấy đăng kí xe. Hành vi vi phạm của chị T sẽ phải chịu tổng mức tiền phạt nào dưới đây?

A. Từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.
B. Từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.
C. Từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng.
D. Từ 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Leave a Comment