Chiếu một chùm tia sáng song song vào một thấu kính hội tụ, chùm tia ló thu được: A.Là chùm sáng hội tụ tại quang tâm của thấu kính. B.Là chùm phân kì

Photo of author

By Eliza

Chiếu một chùm tia sáng song song vào một thấu kính hội tụ, chùm tia ló thu được:
A.Là chùm sáng hội tụ tại quang tâm của thấu kính.
B.Là chùm phân kì.
C.Là chùm hội tụ.
D.Cũng là chùm song song.

0 bình luận về “Chiếu một chùm tia sáng song song vào một thấu kính hội tụ, chùm tia ló thu được: A.Là chùm sáng hội tụ tại quang tâm của thấu kính. B.Là chùm phân kì”

 1. Đáp án:

  C.Là chùm hội tụ. (Hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính)

  Giải thích các bước giải:

   

 2. Chiếu một chùm tia sáng song song vào một thấu kính hội tụ, chùm tia ló thu được:

  A.Là chùm sáng hội tụ tại quang tâm của thấu kính.

  B.Là chùm phân kì.

  C.Là chùm hội tụ.

  D.Cũng là chùm song song.

   

Viết một bình luận